Bijzondere uitvaarten en repatriëringen

Hollandse Uitvaart verzorgt bijzondere uitvaarten en repatriëringen inclusief nazorg. De hele verzorging van de uitvaart kunt u aan ons overlaten.

Uitvaarten met bijzondere wensen

Sommige uitvaarten vragen om een speciale manier van werken. Deze uitvaarten hebben unieke elementen die niet dagelijks voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om grote, complexe uitvaarten of uitvaarten waarbij protocol en ceremonieel een belangrijke rol spelen. Denk aan uitvaarten van bekende Nederlanders of uitvaarten waar mediabelangstelling voor is. 

Zo verzorgden wij de uitvaart van een voormalig circusdirecteur. In overleg met de familie werd de overledene opgebaard in zijn eigen circustent en vond hier ook de rouwplechtigheid plaats. Alles in overeenstemming met de wensen en de levensstijl van de overledene. Ook met de (internationale) media hielden we rekening.

Repatriëring van en naar het buitenland

  • Is een dierbare in het buitenland overleden? Hollandse Uitvaart regelt samen met de alarmcentrale het vervoer naar Nederland. Wij hebben veel ervaring met repatriëringen. Zodra de overledene zich op Nederlands grondgebied bevindt, nemen wij de zorg voor de overledene over.
  • Overlijdt een dierbare in Nederland, maar wilt u de uitvaart laten verzorgen in zijn of haar geboorteland? Wij regelen het vervoer naar het geboorteland en zorgen in het geboorteland voor de overdracht.

Roze uitvaarten

Regelmatig organiseren wij roze uitvaarten: uitvaarten van mensen uit de LHBTQI-gemeenschap. Henk of een andere medewerker van Hollandse uitvaart bespreekt met de nabestaanden welke plek de homoseksuele of transgender-levensstijl in de uitvaart mag innemen. U kunt daarbij kiezen voor een onzichtbare of juist een zeer zichtbare plek. Wij besteden aandacht aan details die het verschil maken.

U kunt daarbij denken aan de plaats van de partner bij een uitvaart, van de ‘zelfgekozen familie’ of een eventuele ex-partner. Hollandse Uitvaart wordt vaak ingeschakeld voor de organisatie van roze uitvaarten en denkt graag met u mee over de wijze waarop deze uitvaarten vorm kunnen krijgen.

roze uitvaarten

Kinderuitvaarten

Een kinderuitvaart is een zeer verdrietige aangelegenheid die om bijzondere aandacht vraagt. De keuze van de kist, de muziek, de sprekers en de toespraken tijdens de uitvaart zijn afgestemd op de wensen van de ouders, in nagedachtenis van hun overleden kind.

 Henk bespreekt met u hoe eventuele broers, zusjes, vrienden, vriendinnen, klasgenootjes of kinderen van de (sport)club een plaats krijgen tijdens de uitvaart. Daarnaast spreken wij eventuele rituelen met u door.

Ook de nazorg bij kinderuitvaarten heeft een eigen karakter. Wij informeren u graag hierover.

Multiculturele uitvaarten

Hollandse Uitvaart is er voor alle bevolkingsgroepen die in Nederland wonen. Wij verzorgen ook uitvaarten voor Joodse, Islamitische, Hindoestaanse en Boeddhistische overledenen. Hier hebben wij veel ervaring mee. Vanzelfsprekend is er tijdens de uitvaartplechtigheid ruimte voor de rituelen en tradities die horen bij de cultuur van de overledene.

multiculturele-uitvaarten